پروژه

قبل
بعدی

طراحی ، تامین و تست و راه اندازی سیستم

 • ساخت تابلو کنترل با PLC زیمنس
 • طراحی و ساخت تابلو قدرت و شین کشی تابلو
 • سنکرون کردن دو عدد داریو 200 کیلو وات جهت کنترل دور یک عدد موتور 400 کیلو وات
 • برنامه نویسی و طراحی صفحات گرافیکی HMI
قبل
بعدی

پروژه تست و راه اندازی واحد های NGL دهلران

تست و راه اندازی واحد اول پروژه NGL  دهلران با موفقیت انجام گردید در این پروژه تست های ذیل انجام گردید

 1. تست و راه اندازی کامل ترانس سه سیم پیچ و برقدار نمودن ترانس
 2. تست و راه اندازی کامل ژنراتور شامل تست های
 • سیستم حفاظت
 • سیستم تحریک
 • سیستم سنکرون
 • سیستم کنترل
 • تست های مربوط به ترانس ولتاژ
 • تست های مربوط به ترانس های جریان
 • تست های مربوط به کلید ژنراتور