admin

تست Contact resistanceکلید های قدرت توسط دستگاه CPC100

تست  Contact resistance بریکر در این تست مقاومت اهمی بین کنتاکت های بریکر را در حالت وصل بریکر بررسی می کنیم ، در این تست مقاومت های اندازه گیری شده باید در حد میکرو اهم و بسیار پائین باشد. وجود اتصالات محکم و مقاومت پایین در محل کنتاکتهای بریکر و یا سکسیونر یکی از مسائل …

تست Contact resistanceکلید های قدرت توسط دستگاه CPC100 ادامه »

تست ترانس ولتاژ PT

ترانسفورماتور ولتاژ به انگلیسی: (Voltage Transformer) یا اصطلاحاً(VT) یا PT، ترانسفورماتور خاصی است که اولیه‌ای با ولتاژ زیاد و ثانویه‌ای با ولتاژ کم دارد. توان نامی این ترانسفورماتور بسیار کم است و تنها هدف آن فراهم کردن نمونه‌ای از ولتاژ سیستم قدرت برای دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل است. چون ترانسفورماتور ولتاژ به منظور نمونه‌گیری ولتاژ …

تست ترانس ولتاژ PT ادامه »

تست ترانس های جریانCT

ترانس جریان یا (Current transformer)برای اندازه گیری جریان و همچنین تبدیل جریان زیاد به کم جهت حفاظت و اندازه گیری بکار می رود. یا به عبارت دیگر جهت اندازه گیری و همچنین سیستم حفاظتی لازم است که از مقدار جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرد و نظر به اینکه مستقیماً نمی توانیم از کل …

تست ترانس های جریانCT ادامه »

تایم تست کلید های قدرت توسط دستگاه Megger

تست تایم تست بریکر با دستگاه Megger: کلیدها یک تجهیز مهم و حیاتی در سیستم قدرت  را تشکیل می دهند. به دلیل نقش حساس بریکر ها به صورت دوره ای تست می شوند. یکی از مهم ترین روش های تست، تایم تست می باشد. در این روش زمان عملکرد مکانیکی کنتاکت های بریکر اندازه گیری …

تایم تست کلید های قدرت توسط دستگاه Megger ادامه »

تست پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور توسط دستگاهFRANEO 800

نحوه تست پاسخ فرکانسی ترانس با دستگاه OMICRON-FRANEO 800  این تست یک تست بسیار جالب است که برای شناسایی عیوب سیم پیچ و هسته ی ترانسفورمرها استفاده میشود. FRA مخفف Frequency Response Analysis است. ایده ی این تست از اینجا می آید که ترانسفورماتور قدرت را می توان به عنوان یک شبکه پیچیده الکتریکی متشکل …

تست پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور توسط دستگاهFRANEO 800 ادامه »

نحوه تست مقاومت عایقی ترانسفورماتور

آزمایش مقاومت عایقی ترانسفورماتور همانگونه که در تصاویر مشاهده می کنیدتست با دستگاه Meeger  انجام شده است. اندازه گیری مقاومت عایقی جهت بررسی مقدار عایق بین سیم پیچ و بدنه و سیم پیچ ها نسبت به یکدیگر انجام می گیرد. در تحلیل نتایج آزمایش مقاومت عایقی امکان مشاهده عدم تطابق نتایج آزمایش ها در تجهیزات …

نحوه تست مقاومت عایقی ترانسفورماتور ادامه »

نحوه تست تانژانت دلتا ترانس توسط CPC100

آزمایش تانژانت دلتا و ظرفیت خازنی ترانسفورماتور   به منظور اطمینان از وضعیت و کیفیت روغن های ترانسفورماتور آزمایش ضریب تلفات عایقی تانژانت دلتا انجام می گیرد. این آزمایش مقدار ظرفیت خازنی عایقی ای بین سیم پیچ ها با بدنه را نشان می دهد که به کمک دستگاه اندازه گیری تانژانت دلتا (CPC100) مقدار آن …

نحوه تست تانژانت دلتا ترانس توسط CPC100 ادامه »

نحوه تست مقاومت اهمی ترانس

جهت علت اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ترانسفورماتور در سایت ها، بررسی شرایط غیر طبیعی سیم پیچ های ترانس به دلیل عدم استحکام اتصالات، شکستگی هادی ها و مقاومت بالا در کنتاکت های تپ چنجر و محل های اتصالات که جوشکاری شده اند می باشد. تحلیل نتایج این آزمایش بر اساس مقایسه مقادیر اندازه …

نحوه تست مقاومت اهمی ترانس ادامه »

Elementor #372

تست مقاومت عایقی ترانس  تسـت هـا عـايقی ، بـرای اثبـات اسـتقامت الکتريکـی ترانسـفورماتور در برابـرتنش ها ولتاژ بـر آن انجـام مـی شـود . ايـن تـنش هـا ممکـن اسـت هنگـام بهره برداری عادی و يا در وضعيت ها غير عادی بهره بردار پيش آيد .بهره برداری عادی به معنی وجود ولتاژ نزديک به ولتـاژ نـامی در …

Elementor #372 ادامه »